Národní technické muzeum

Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. V nejbližší době plánuje NTM opravu stavební části, která však nestačí ke zprovoznění kolotoče. Proto ve spolupráci MČ Praha 7, NTM a dalších blízkých institucí vznikl plán, jak obnovit zbývající prvky a v brzké době uvést kolotoč opět do pohybu. Tuto iniciativu může podpořit každý, komu záleží na osudu Letenského kolotoče. Od 6. ledna 2015 je možné přispět do veřejné sbírky na transparentní účet: 107-9304750207/0100

Národní technické muzeum 29. září 2015 otevřelo v nově renovovaném památkově hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích Centrum stavitelského dědictví, unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Zveme Vás na konferenci zaměřenou na představení nových poznatků získaných přímo z archeologického či stavebně historického „terénu“, ale i na prezentaci nových zjištění k proměnám kláštera vycházejících z nového studia či nové interpretace písemných, ikonografických, hmotných či jiných pramenů. Místem konání je CSD Plasy.

Vážení návštěvníci,

na rok 2015 jsme pro Vás připravili při příležitosti výročí a významných dnů sedm termínů, během kterých budete moci navštívit Národní technické muzeum namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu. Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (příplatek 50 nebo 30 Kč).

Dny, kdy bude vstupné do NTM v hodnotě 50 Kč:

28. 10. 2015 – Vznik Československé republiky

18. 12. 2015 – Výročí úmrtí Václava Havla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pro zájemce o klasické fotografické techniky probíhají na podzim 2015 dvě tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
31.10. - Vyvolávání černobílých filmů - mystický proces?
21.11. - Gumotisk

Pro návštěvníky výstavy Umění paroplavby po řece Vltavě 1865-2015 přichystal partner výstavy Pražská paroplavební společnost po předložení vstupenky z muzea 20% slevu na jízdu po Vltavě. Využijte příležitosti vydat se po řece na lodi. 

Národní technické muzeum spolupracuje na 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015. Ústřední výstava Památky mého kraje probíhá v Jiřském klášteře Pražského hradu.

V nově otevřeném Centru stavitelského dědictví Plasy vystavuje Národní technické muzeum  od 29. září do 1. listopadu 2015  zakládající listinu plaského kláštera. Jedná se o zcela mimořádnou událost, neboť listina se vrací do plaského kláštera poprvé od jeho zrušení Josefem II. před 230 lety. Návštěvníci tak mají unikátní příležitost si prohlédnout vzácný dokument nevyčíslitelné hodnoty, který je  psaný latinsky na pergamenu a  potvrzuje, že český kníže Vladislav II. dne 5. srpna 1146 daruje řádu cisterciáků vsi s nevolníky v místě, které se jmenuje Plasy (Plaz). Listina je falzem vytvořeným již ve 12. století a je ve správě Národního archivu.

Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití a též odkaz našich předků a podpora řemesel – to jsou základní témata veletrhu, jehož mottem je: "Dejme minulosti budoucnost!"

Výstavy

8.10. 2015 - 31.1. 2016 - I C Taiwan - Vidím Tchaj-wan

Jedinečná zahraniční výstava o historii a technické zdatnosti dalekého Tchaj-wanu v Národním technickém muzeu. Mezi exponáty se nachází velkorozměrový dřevěný model (3,2 x 2,3 x 1,6 metru) budhistického kláštera Ta-sien. Dále je na výstavě představena unikátní historie starých čínských visacích zámků a historie lodí, především kmene Tao.

30.9. 2015 - 29.11. 2015 - Calcarius čili vápeník - výstava v Centru stavitelského dědictví Plasy

Od 30. září do 29. listopadu 2015 se jako první z krátkodobých výstavních projektů představí v prostoru nově otevřeného Centra stavitelského dědictví výstava „Calcarius čili vápeník“. Výstava, která je umístěna v prostorách bývalého mlýna, ukazuje vápno a vápenné technologie především z pohledu tradičního stavitelství a představuje dnes již povětšinou zapomenuté způsoby řemeslné výroby vápna a jeho zpracování.

18.9. 2015 - 29.5. 2016 - Nejkrásnější české knihy roku 2014 v NTM

V expozici Tiskařství se představují knihy oceněné za své výjimečné grafické, ilustrační a polygrafické zpracování, které byly vydané v posledním kalendářním roce. V rámci jubilejního 50. ročníku ceny organizované Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR byly hodnoceny publikace celkem v sedmi kategoriích.

5.8. - 15.11. 2015 - Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi a Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM

Tato "dvojjediná" výstava v prvním foyer muzea shrnuje návštěvnicky vděčnou formou výsledky odborných projektů, na kterých se muzeum podílelo.

17.6. - 1.11. 2015 - Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015

Výstava připomene 150 let existence osobní lodní dopravy na řece Vltavě. Vedle modelů parníků, vystavených dokumentů a filmových záběrů na návštěvníky čeká malířská galerie obrazů zachycujících paroplavbu na Vltavě, dílo významných autorů, Jakuba Schikanedera, Bohumila Kubišty, Josefa Šímy a dalších.Partner výstavy Pražská paroplavební společnost navíc přichystala pro návštěvníky výstavy po předložení vstupenky 20% slevu na plavbu jejími loděmi.

4.6. - 17.11. 2015 - 170 let železnice v Praze

Období 170 let železnice v Praze je bohatým příběhem plánovaného budování a dob stagnace. 170. výročí napojení města Prahy na železnici, doprovázené slavnostním vjezdem prvního parního vlaku na dodnes stojící nejstarší pražské nádraží dne 20. srpna 1845, je příležitostí hodnou připomenutí. Tvůrci menší výstavy NTM se zaměřili na dva provázané tematické okruhy: vývoj železnice v Praze a výběr ze sbírky modelů kolejových vozidel.

8.5. 2015 - 28.2. 2016 - Parní stroje v českých zemích

V roce 1815 předvedl pražské veřejnosti vynálezce a mechanik Josef Božek svůj parovůz. Výstava připomínající toto výročí mapuje vývoj parních motorů, které přinesly revoluční přelom v dopravě, průmyslu i zemědělství. Návštěvník může projít celou více něž dvousetletou historii tohoto technického fenoménu, jenž uvedl do pohybu celý svět -  od prvních tzv. „ohňových“ atmosférických strojů z počátků 18. století přes revoluční počin Jamese Watta až po nejmodernější parní motory současnosti, parní turbíny. Na téměř 150 unikátních trojrozměrných exponátech jsou ve výstavě dokumentovány důležité etapy konstrukčního vývoje parostrojní techniky a její vliv na lidskou společnost.

22.10. 2014 - 11.10. 2015 - Nuselský most. Historie, stavba, architektura

Výstava představuje historii myšlenky přemostění Nuselského údolí, spojené s řešením dopravy v rostoucí metropoli. Podává přehled několika architektonických soutěží od počátku 20. století i výsledný návrh Stanislava Hubičky.